Sociaal tarief

Sinds 2016 hanteren wij een sociaal tarief om onze cursussen toegankelijk te maken voor iedereen.

Wie kan gebruik maken van het sociaal tarief?

Iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (het vroegere omniostatuut).
Je kan dit controleren door middel van een briefje van de mutualiteit.
Eindigt de code onderaan links op het cijfer "1" dan heb je recht op verhoogde tegemoetkoming.

Ook indien je een leefloon geniet of een inkomen kleiner of gelijk aan het leefloon geniet kan je gebruik maken van het sociaal tarief.

Voor meer informatie neem je best contact op met het Sociaal Huis:
Budastraat 27
056 24 42 22

Hoe kan ik gebruik maken van het sociaal tarief?

Neem op het moment van je inschrijving een kleefbriefje mee van de mutualiteit.
Een medewerker aan de balie zal je verder helpen.