Mobiel baat sinds 1 mei 2007 het fietspunt uit aan het station te Kortrijk. Bijna twee jaar later werd de opdracht verder uitgebreid tot alle stallingen van het Kortrijkse station.

De fietspunten zijn een initiatief van:

  • Districtsdirecteur NMBS-Holding Christiane van Rijckeghem
  • Ex-Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale economie en Gelijke kansen Kathleen Van Brempt
  • Ex-federale staatssecretarissen Els Van Weert en Bruno Tuybens

Met de fietspunten wil de NMBS-Holding werk maken van een goede dienstverlening voor de fietsende pendelaar. Fietspunten zijn erop gericht om de combinatie openbaar vervoer en het gebruik van de fiets meer toegankelijker te maken.

label-fietspunt

De uitbating van het Kortrijkse fietspunt houdt het volgende in:
 

  • Dat alle fietsenstallingen aan het Kortrijkse station op zeer regelmatige basis gecontroleerd en onderhouden worden. Eigenaars van foutief gestalde fietsen kunnen verzocht worden de fiets correct te stallen, bij voorkeur in de stallingen. Fietswrakken of weesfietsen worden in samenwerking met de politie verwijderd.
  • Dat er in de dichte omgeving van het station fietsverhuur aanwezig is.
  • Dat pendelaars met pech snel weer op de baan worden geholpen. In het kader van het fietspunt kunnen particulieren kleine herstellingen aan hun fiets laten uitvoeren volgens het "veilig thuiskomprincipe".
  • In februari 2011 sloegen FIETSenWERK en Cambio de handen in elkaar en houdt Mobiel ook de 8 Cambiowagens in Kortrijk proper. Dit met ecologische 'wassen zonder water' producten en per (bak)fiets.

Door onze ideale ligging aan de nieuwe achtertoegang tot het Kortrijkse station en onze jarenlange expertise in fietsdiensten is de uitbating van het Kortrijkse fietspunt ons dus op het lijf geschreven!

Alle informatie over de verschillende fietspunten in Vlaanderen en Brussel vindt u op de website fietspunten en op FietsENWerk

 

Het parkeerreglement van het station kan u hier downloaden en nalezen.