Vrijwilligerswerk

De fietsschool van Kortrijk, een organisatie van fietsencentrum Mobiel vzw, zoekt vrijwillige lesgevers!

Wat moet je doen?

Je ondersteunt de lesgever bij het geven van fietsrijlessen. Je hebt als vrijwilliger vrij de keuze om aan te sluiten bij een vorming om onze methoden aan te leren. Doe je dat niet? Dan kom je gewoon een aantal keer meekijken vanaf de zijlijn en kan je na een aantal lessen ook zelfstandig aan de slag.

Weetje!

Onze cursisten oefenen niet met steunwieltjes of een stang achter de zadelbuis, maar worden gestimuleerd om zelf het  evenwicht te zoeken op een fiets zonder pedalen.
Een beetje zoals een loopfiets dus.

Wanneer hebben we je nodig?

Er wordt hoofdzakelijk lesgegeven in de periode vanaf maart tot en met november, maar bij uitzondering organiseren we ook wintercursussen. Een lessenreeks duurt 10 werkdagen. Een les duurt anderhalf uur. Ons vrijwilligersteam krijgt een maand voordien de cursusplanning. Elke vrijwilliger geeft aan op welke momenten hij allemaal wenst mee te werken. De educatieverantwoordelijke zorgt er vervolgens voor dat er voor elke activiteit op zijn minst 1 vrijwilliger en 1 lesgever beschikbaar zijn en bezorgt de definitieve planning een week voor de start van de nieuwe maand.

Engagement

Wij verwachten niet dat onze vrijwilligers een volledige cursus geven of een minimum aantal dagen presteren. Iedereen beslist zelf hoeveel hij kan en wil meehelpen. Wil je een wereldreis maken tussenin en ben je out voor 3 maanden, dan is dat dus ook geen probleem.

Vergoeding?

Wij werken met een forfaitaire onkostenvergoeding van € 10 per halve dag. Daarnaast organiseren wij 1 maal per jaar een bedankingsactiviteit voor onze vrijwilligers. Maar de grootste vergoeding is uiteraard de dankbaarheid van de cursisten. Voor wie nooit eerder leerde fietsen en het op latere leeftijd alsnog kan leren, gaat er een volledig nieuwe wereld open. Plaatsen die voorheen onbereikbaar waren, liggen nu op een kwartiertje fietsafstand.